Torcida Escapulada
24Jan/120

Carta de l'ex directiu Agustí Tenllado

L’Agustí Tenllado que fins fa unes setmanes era directiu del C.E.Europa ens ha fet arribar aquesta carta:

Apreciats amics:

El passat dia 11 de Gener, la web del C.E.Europa publicava una nota oficial en que es comunicava les dimissions com a membres de la Junta Directiva del Club dels directius Agustí Parra i Agustí Tenllado adduint “motius personals”. Vull que sapigueu de primera mà, per la confiança que us tinc, que en aquesta nota la Junta Directivq no diu tota la veritat. Heu de saber que en data 7 de Desembre faig saber a través d’un escrit via mail al President Sr.Guillaume De Bode que he decidit presentar la meva dimissió amb caràcter IRREVOCABLE com a membre de Junta explicant els motius d’aquesta decisió. No nego en cap moment que hi hagin condicionants de caràcter personal important, concretament laborals que m’empenyin a prendre aquesta decisió però també hi faig constar que últimament no estic d’acord amb la manera en com es prenen les decisions a la Junta molts cops sense estar consensuades i que últimament no estic d’acord amb el tarannà de la Junta en quant a la seva visió de Club. Es per això que li sol·licito al Sr.President que es doni noticia de la meva dimissió a la web oficial del Club per “motius laborals i de diferències de criteri amb la Junta Directiva”.

No rebo cap resposta per part del President i aproximadament 10 dies més tard remeto novament l’escrit, sol·licitant la seva signatura acceptant la dimissió i que prego també se’m remeti, quan es tramiti, la meva baixa com a directiu que ha de ser comunicada a la Secretaria General de l’Esport. Rebo per tota resposta un mail del “presi” fred i breu en que es critica la forma utilitzada per comunicar la meva dimissió. Jo crec que utilitzo una via formal i correcte.

Des d’aquella última comunicació únicament he rebut un escrit oficial de Gerència del Club en que se’m diu que la meva renuncia ha estat acceptada en reunió de Junta del dia 4 de Gener.

Estic profundament decebut del poc interès mostrat pel Sr.De Bode en les nostres dimissions. Em dol encara més pel suport i lleialtat que li hem demostrat en tot moment des de que vam entrar a formar part de la Junta.

És desil·lusionant per mi no haver pogut complir el desig de treballar durant 6 anys dins una Junta i poder haver aportat el sentiment que porto al cor des de que tinc ús de raó, molt abans inclús que alguns que ara dirigeixen el Club haguessin sentit parlar d’aquest gran Club que és el nostre Europa.

Sabeu que em tindreu sempre a la vostra disposició pel que calgui.

ENDAVANT EUROPA!!

AGUSTI TENLLADO i PARDO